Fotoimpressie

VvS02408.jpg

Het hoogwaterkanon op Schokland stond ooit in Blankenham. Bij hoog water vuurde men twee schoten af. Bij drie schoten was het water tot aan de kruin van de dijk gestegen. Vier schoten gaven aan dat de dijk doorgebroken was.

VvS01296.jpg

Op 13 juni 2009 werd in Brunnepe herdacht dat het eiland Schokland in 1859 op bevel van de Koning werd ontruimd. Veel Schokkers trokken naar Kampen. Ze waren in de stad niet welkom, maar wel in het naast Kampen gelegen dorp Brunnepe. Op de foto wordt een oude vissersboot verwelkomd in de Buitenhaven van Kampen bij Brunnepe.

VvS07804.jpg

Op 29 oktober 2011 werd er in de Bovenkerk van Kampen een geschiedenisbeurs gehouden. De Vrienden van Schokland hadden er een stand die door bestuurslid Theo Hersevoort werd bemand.

VvS02608.jpg

Het monument bij het sluitgat van de ringdijk van de Noordoostpolder in het dijkvak tussen Lemmer en Urk. Daar werd de dijk gesloten op 3 oktober 1939. In de rand van het granieten blad staat de laatste strofe "Het nieuwe land" uit het gedicht "De elf provincies en het nieuwe land" van Ed Hoornik uit 1961 gebeiteld:

de meeuw, die vroeger over het water vloog,
verwondert zich: hier viel de aarde droog
vergane schepen rusten in mijn koren.
ik ben nieuw land; ik ben maar pas geboren. 

Het andere sluitgat in het dijkvak tussen Vollenhove en Urk werd in de Tweede Wereldoorlog op 13 december 1940 gesloten. Nadien is het eiland Schokland op het droge komen liggen. 

VvS00066.jpg

Excursie op 4 september 2014 met het Genootschap Flevo naar het visverwerkende bedrijf Neerlandia Urk.

VvS02520.jpg

Twee snippers aluminium van de Australische Lancaster bommenwerper JA902 van piloot Jack Weatherill die op 3 januari 1944 uit de lucht werd geschoten en neerkwam langs de Lindeweg in de Noordoostpolder. Alle zeven bemanningsleden kwamen daarbij om. Vier liggen er in Vollenhove begraven, drie worden nog altijd vermist.
De boer die de akkers, waar het toestel neerkwam, bewerkt, vindt nog regelmatig metaalresten.

VvSlo06114.jpg

Bodemprofiel bij Ens op 23 november 2013. Netwerkbeheerder Tennet legt een nieuwe hoogspanningskabel aan. Vooraf wordt archeologisch bodemonderzoek gedaan. Duidelijk te zien zijn resten van wortels en lagen zand, veen en klei. Klik voor vergroting.

 

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.