Lely Prijs 2005

Op 24 maart 2005 werd aan de vereniging Vrienden van Schokland de Lely Prijs voor 2005 uitgereikt.

Deze prijs - een bronzen dubbelster - is bedoeld voor personen of verenigingen die zich onverplicht en buiten de beroepssfeer gedurende langere tijd hebben ingezet voor de Flevolandse cultuur of natuur.

Deze prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland is toegekend vanwege de jarenlange inzet voor de Flevolandse cultuur. De vereniging wil de belangstelling voor het verleden van Flevoland opwekken en bevorderen. Verder verleent zij onder meer steun aan musea in Flevoland en in het bijzonder Museum Schokland. 

De heer Michel Jager, Commissaris van de Koningin in Flevoland en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, reikte de Lelyprijs 2005 uit aan Evert de Boer, de voorzitter van de vereniging.

Aan de prijs is ook een geldbedrag verbonden. De vereniging heeft hiervan een digitale projector (beamer) mogen aanschaffen. 

LelyPrijs6.jpg

De bronzen dubbelster is het tastbare deel van de Lely Prijs.

LelyPrijs1.jpg

Burgemeester Van Rappard van de Gemeenste Noordoostpolder feliciteert en bedankt de Vrienden van Schokland.

LelyPrijs4.jpg

Mr. Michel Jager was de toenmalige Commissaris van de Koningin in Flevoland.

LelyPrijs01386.jpg

Michel Jager, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, overhandigt de bronzen dubbelster aan Evert de Boer, voorzitter van de Vrienden van Schokland.

LelyPrijs5.jpg

Evert de Boer was voorzitter van de Vrienden van Schokland van 1996 tot 2008.

LelyPrijs3.jpg

De feestelijkheden werden opgevrolijkt met een optreden van Janny Rieff, het “Schokkervrouwtje” en haar "broer" Dubbel.

LelyPrijs2.jpg

Janny Rieff-Grootjen, het “Schokkervrouwtje”

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.