Het cursusaanbod van de Vrienden van Schokland

De Vrienden van Schokland organiseren zes cursussen. Een cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die op zaterdag worden gehouden. De cursusbijeenkomsten zijn doorgaans op de Stenenzolder van Museum Schokland. Elke cursus wordt afgesloten met een groepsexcursie naar een voor die cursus interessante locatie.

Elke cursus kost € 35,- voor leden van de Vrienden van Schokland. Niet-leden betalen € 50,- en zijn dan automatisch een jaar lid van de vereniging en ontvangen vier exemplaren van Rondom Schokland, het cultuurhistorisch tijdschrift van de vereniging.

U kunt u opgeven voor de cursus bij de betreffende cursuscoördinator:
- Cursussen Geologie, Paleontologie en Mineralogie: Berend Jan Grotenhuis. b.grotenhuis@hetnet.nl
- Cursus Historie: Hans Hollestelle. hollestelle@xs4all.nl