Cursus Gesteente-herkenning

Het doel van de cursusgroep gesteenteherkenning is het opbouwen van algemene basiskennis van zwerfstenen. Uitgangspunt hierbij zijn de gesteenten zoals die in Nederland en het grensgebied gevonden kunnen worden. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de gesteentevormende mineralen, het herkennen van de hoofdsoorten van de gesteenten, de indeling naar ontstaanswijze, de naamgeving, etc. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het cursusboek Gesteenteherkenning en wordt het determineren van zwerfstenen in theorie en praktijk geleerd. Elke bijeenkomst begint met een korte uitleg en vervolgens kunnen de deelnemers de opgedane kennis toepassen op een selectie van de zwerfstenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gedetermineerde collectie gesteenten op de Stenenzolder. Ook kan door deelnemers meegenomen materiaal worden behandeld.

Voor deze cursusgroep is enige kennis van gesteenten en algemene geologie gewenst. Ieder seizoen wordt afgesloten met een zoek excursie, waarna de vondsten worden gedetermineerd. Het afgelopen seizoen was de excursie naar de zandwinning in Emmerich, in Duitsland. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 16 personen.                                                                                        

Cursusleider: dhr. Henk Schriemer, zwerfsteenkundige.

Cursusplaats: Op de Stenenzolder van het museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.  

Cursusdata: 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december 2017, 6 januari, 3 februari, 3 maart, 24 maart en als reserve 5 mei 2018. Een excursie is gepland op 14 april 2018.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 35,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VvS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Tijdens de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gekocht.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van de penningmeester van de vereniging Vrienden van Schokland, onder vermelding van geologie D.

Aanmelding: Aanmelden voor een of meerdere cursussen kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM, Bathmen,

telefoon 0570540878, 0625506753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.

Deel: