Cursus Historie

Cursus Historie van de Vrienden van Schokland seizoen 2017 - 2018

De cursus Historie van de Vrienden van Schokland handelt dit cursusseizoen over het 75-jarig jubileum van de Noordoostpolder.

De eerste bijeenkomt van deze cursus is op 9 september tijdens het Symposium over 75 jaar Noordoostpolder dat van 13:30-16:15 gehouden wordt in de FlevoMeer Bibliotheek aan het Harmen Visserplein in Emmeloord. Alle erop volgende bijeenkomsten zijn op zaterdagen van 11:00 tot 13:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.

De officiële datum voor het droog­vallen van de Noordoostpolder werd vastgesteld op 9 september 1942. Dat betekende niet dat de gehele polder al in cultuur gebracht was. De laagst gelegen delen van de polder tussen Tollebeek en Rutten vielen als laatste droog en werden als laatste in cultuur gebracht.

De aanleg van de Noordoostpolder startte al in 1936. Eerst gingen de baggeraars aan het werk. Voor de aanleg van de ringdijk moesten er eerst vaargeulen worden gebaggerd rondom de geplande contouren van de nieuw aan te leggen polder. Zo konden de werkschepen hun werkplek bereiken.
Ook werden vooraf alle kanalen en tochten in de nog aan te leggen polder uitgebaggerd. Pas als de ringdijk gesloten was, konden de gemalen hun werk gaan doen.

Het drooghouden van de Noordoost­polder is al 75 jaar het werk van het Waterschap. Door overvloedige regenval zijn er al meermaals problemen ontstaan. De sluis bij Marknesse mocht meermaals geen water spuien naar de westzijde van de NOP omdat anders in de laagstgelegen delen van de polder rond Tollebeek grote wateroverlast zou ontstaan. Deze situatie is aangepakt door rondom Tollebeek een ander waterpeil te creëren. Zo is daar nu een polder in een polder gemaakt zodat de problemen met de waterstand beter kunnen worden opgevangen.

U kunt u opgeven voor deze cursus bij de cursus-coördinator:
Hans Hollestelle
telefoon 06 105 202 29
e-mail: hollestelle@xs4all.nl

De locatie van de cursusbijeenkomsten is de Stenenzolder van Museum Schokland.
De aanvangstijd is 11:00 uur. De bijeenkomsten duren tot 13:00 uur met halverwege een koffiepauze (neem brood mee).

De data voor de cursus zijn:
Zaterdag 9 september 2017: Symposium 75 jaar NOP van 13:30-16:15 uur in de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord.
Zaterdag 14 oktober 2017: om 11:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.
Zaterdag 11 november 2017: om 11:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.
Zaterdag 9 december 2017: om 11:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.
Zaterdag 6 januari 2017: om 11:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.
Zaterdag 3 februari 2017: om 11:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.
Zaterdag 3 maart 2017: om 11:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.
Zaterdag 24 maart 2017: om 11:00 uur op de Stenenzolder van Museum Schokland.
Zaterdag 14 april 2017: Excursie cursus Historie

Bijna 100 jaar geleden, in 1918, besloot de Nederlandse regering om de Zuiderzeewerken uit te voeren. In de collectie van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bevindt zich een film uit 1968 -- dus ook al weer van zo'n 50 jaar geleden -- over de binnenzee die het IJsselmeer werd. De documentaire geeft een beeld van de geschiedenis van het ontstaan van de Zuiderzee, van het eiland Schokland, Kuinre en de eerste IJsselmeerpolders de Noordoostpolder en Oost Flevoland. Ook te zien zijn beelden van de opgraving van een scheepswrak, klederdrachten uit Schokland en Urk in het Stedelijk Museum in Kampen, en de visafslag in Urk.

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.

Deel: