Gesteente-determinatie Cursus 2

De deelnemers aan de cursusgroep bestuderen met behulp van de loupe per herkomstgebied voorkomende zwerfsteensoorten. Er wordt kennis opgedaan van de typische kenmerken van de verschillende gidsgesteenten. Naast het benoemen van de zwerfsteen wordt aan de hand van percentages van een aantal gesteentevormende mineralen de gesteentesoort bepaald.Voor deze cursus is kennis van gesteenten, gesteenteherkenning en algemene geologie gewenst. Het afgelopen seizoen bestond de excursie uit een weekend naar de Belgische Ardennen. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 18 personen.

 

Cursusleider: mevr. Maaike van Tooren, petroloog.

Cursusplaats: Op de gesteentezolder van het museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagmorgen van 10.45 tot 13.30 uur.

Cursusdata: 17 september, 29 oktober, 10 december, 24 december 2016, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 25 maart 2016. Een excursie is gepland op 13 mei 2017.

 

Cursusgeld: De kosten bedragen € 35,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VVS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Het lidmaatschap van de  Vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gekocht.

 

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van de penningmeester van de Vereniging Vrienden van Schokland, onder vermelding van geologie E.

 

Aanmelding: Aanmelden voor een of meerdere cursussen kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Rapen-oord 14, 3991 XK, Houten,

telefoon 030 6372191, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl

 

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.

Deel: