Gesteente-determinatie Cursus 2

De deelnemers aan de cursusgroep bestuderen met behulp van de loep per herkomstgebied voorkomende zwerfsteensoorten. Er wordt kennis opgedaan van de typische kenmerken van de verschillende gidsgesteenten. Naast het benoemen van de zwerfsteen wordt aan de hand van percentages van een aantal gesteentevormende mineralen de gesteentesoort bepaald.

Voor deze cursus is kennis van gesteenten, gesteenteherkenning en algemene geologie gewenst. Het afgelopen seizoen ging de excursie naar de zandgroeve in Markelo. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 18 personen.

Cursusleider: mevr. Maaike van Tooren, petroloog.

Cursusplaats: Op de Stenenzolder van het museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagmorgen van 10.45 tot 13.30 uur.

Cursusdata: 16 september, 21 oktober, 25 november, 23 december 2017, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 31 maart 2018. Een excursie is gepland op 12 mei 2018.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 35,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VvS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gekocht.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van de penningmeester van de vereniging Vrienden van Schokland, onder vermelding van geologie E.

Aanmelding: Aanmelden voor een of meerdere cursussen kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM, Bathmen,

telefoon 0570540878, 0625506753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.

Deel: