Bestuur & Redactie

Vereniging Vrienden van Schokland

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 40059053.

Bestuur
Vrienden van Schokland

Voorzitter:
Harrie Scholtmeijer
telefoon: 0527 620490

Secretaris:
Corry Hendrix-Mocking
Oud Emmeloorderweg 18
8308 PK Nagele
telefoon: 0527 652771
fam.hendrix@hetnet.nl

Penningmeester:
David Roemers
telefoon: 06 14 57 82 36

Ledenadministratie:
Theo Hersevoort
Orionstraat 15, 8303 AT Emmeloord
telefoon: 0527 613 740
t.v.hersevoort@ziggo.nl

Adviseur:
Henk Kloosterman
Museum Schokland
Telefoon: 0527 251396

Contributie

Volwassenen € 15,–
Huisgenootleden € 5,–
Jeugdleden € 3,75.

ING-Bank: NL30INGB0001179970
Rabobank: NL75RABO034 65 56 813 

t.n.v. Penningmeester VvS te Emmeloord

Beëindiging lidmaatschap schriftelijk vóór 1 september van het lopende jaar

Cultuurhistorische informatie

www.museumschokland.nl
www.nieuwlanderfgoedcentrum.nl
www.flevolandbovenwater.nl
www.flevolandschap.nl 
www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl