Van der Heideprijs 2017

 VanDerHeidprijs2017b1.jpg

Meedoen?

Reglement Gerrit Daniël van der Heideprijs

De Gerrit Daniël van der Heideprijs is in 2011 in het leven geroepen door de vereniging Vrienden van Schokland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereniging. De prijs is genoemd naar de oprichter van de vereniging (onder de naam Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders) en tevens conservator van het Museum Schokland, die de permanente opvoeding tot belangstelling voor heden en verleden van die IJsselmeerpolders als belangrijkste taak zag van het Museum Schokland.

  1. Doel van de prijs is het wekken en stimuleren van de belangstelling voor heden en verleden van Schokland en het omringende gebied onder jonge mensen, in het bijzonder leerlingen van middelbare scholen.
  2. De Gerrit Daniël van der Heideprijs bekroont het beste werkstuk van een leerling van een middelbare school over het heden en verleden van Schokland en het omringende gebied.
  3. Onder Schokland en het omringende gebied in de voorgaande artikelen wordt verstaan: Schokland, zowel toen het nog een eiland was, als het onderdeel van het ingepolderde gebied, de Noordoostpolder, de provincie Flevoland, het Zuiderzeegebied.
  4. Over de in het vorige artikel genoemde gebieden kan een werkstuk worden ingeleverd dat betrekking heeft op: de geschiedenis; de geologie; de archeologie; de biologie; de taal; de cultuur of welk ander onderwerp maar ook waarmee de vereniging Vrienden van Schokland zich in het verleden of heden heeft beziggehouden.
  5. Het werkstuk moet in het kader van een schoolopdracht gemaakt zijn, in het examenjaar of een ander leerjaar, en voldoet in ieder geval aan de eisen die de school stelt. Daarbinnen staat de vorm vrij: geschreven, een audio-visuele productie etc.
  6. De Gerrit Daniël van der Heideprijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt, en bestaat uit een oorkonde en een bedrag dat voorlopig is vastgesteld op 200 euro. Bij kwalitatief of kwantitatief onvoldoende inzendingen wordt de prijs niet uitgereikt.
  7. Bijdragen dienen te worden gezonden aan de secretaris van het bestuur. Deze nodigt daartoe in ieder geval de middelbare scholen in Emmeloord uit, en brengt deze scholen aan het begin van het leerjaar op de hoogte van de Gerrit Daniël van der Heideprijs, zodat leerlingen tijdig een onderwerp kunnen kiezen dat binnen het domein van deze prijs valt.
  8. De werkstukken worden beoordeeld door een jury, die aangewezen wordt door het bestuur van de Vereniging Vrienden van Schokland. In de jury zit minstens één bestuurslid, die de rol vervult van voorzitter. De uitspraak van de jury is bindend.
  9. Het met de Gerrit Daniël van der Heideprijs bekroonde werkstuk kan gebruikt worden in een publicatie in het tijdschrift van de vereniging, en in algemene zin ingezet worden voor doelen die samenhangen met artikel 2 van dit reglement.

 

Winnaars Gerrit Daniël

van der Heideprijs 2016

Op 11 juli 2016 werd in Emmeloord de Gerrit Daniël van der Heideprijs 2016 door juryvoorzitter Hans Hollestelle uitgereikt aan Joyce Haringa en Shirine Bousaid, twee eindexamen-leerlingen van het Zuyderzee College in Emmeloord.

Gerrit van der Heide.jpg

 

De Gerrit Daniël van der Heideprijs is bij het 50-jarig jubileum van de vereniging Vrienden van Schokland in 2011 door het bestuur ingesteld om de belangstelling voor de geologische, archeologische en sociale geschiedenis van ons gebied onder de jeugd te stimuleren. Het lag voor de hand om deze prijs te noemen naar Gerrit van der Heide (1915-2006). Niet alleen als een hommage aan de oprichter van onze vereniging, maar ook omdat Van der Heide de educatie van de jonge generatie als voornaamste taak zag van de geschiedbeoefening in het Zuiderzeegebied.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een middelbare scholier met het beste schoolwerkstuk dat handelt over het voormalige Zuiderzeegebied.

Er zijn door de drie juryleden van de Vrienden van Schokland drie inzendingen beoordeeld, die van verschillende middelbare scholen in Emmeloord afkomstig waren.

Het winnende schoolwerkstuk van 2016 heeft als titel "Zuiderzeelijn, geschrapt maar waarom?".  Het werd gemaakt door Shirine Bousaid en Joyce Haringa. Zij onderzochten de geschiedenis van de plannen rond deze spoorlijn, en probeerden te achterhalen waarom deze uiteindelijk niet werd aangelegd.

Een samenvatting van het winnende schoolwerkstuk staat afgedrukt in editie 56-3 van ons tijdschrift Rondom Schokland.

VanDerHeidprijs2016a1Lo.jpg

 

 

Voorgaande winnaars

2012: Jorik Jongschaap & Frank Zee (Zuyderzee College, Emmeloord) over "Landbouw in de Noordoostpolder". Editie 52-3 De VriendenkringVkring 52-3C1.pdf

2013: Niet uitgereikt.

2014: Jelle Reijman (Zuyderzee College, Emmeloord) over "De invloed van de komst van de Noordoostpolder op de middenstand van Blokzijl". Editie 54-3 Rondom Schokland.

2015: Thom van der Bijl, Remo Sasso, Bas Schuitema en Gijs Wildeboer (Zuyderzee College, Emmeloord) over "De kwaliteit van het IJsselmeer en het Markermeer". Editie 55-3  en DOSSIER Gerrit van der Heideprijs 2016: KwaliteitIJsselmeerMarkermeer55-3C2b.pdf

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.