GesteenteherkenningGraniet.

Cursusgroep Gesteenteherkenning

Het doel van de cursusgroep gesteenteherkenning is het opbouwen van algemene basiskennis van zwerfstenen. Uitgangspunt hierbij zijn de gesteenten zoals die in Nederland en het grensgebied gevonden kunnen worden. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de gesteentevormende mineralen, het herkennen van de hoofdsoorten van de gesteenten, de indeling naar ontstaanswijze, de naamgeving, etc. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het cursusboek Gesteenteherkenning en wordt het determineren van zwerfstenen in theorie en praktijk geleerd. Elke bijeenkomst begint met een korte uitleg en vervolgens kunnen de deelnemers de opgedane kennis toepassen op een selectie van de zwerfstenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gedetermineerde collectie gesteenten op de Stenenzolder. Ook kan door deelnemers meegenomen materiaal worden behandeld. Voor deze cursusgroep is enige kennis van gesteenten en algemene geologie gewenst. Ieder seizoen wordt afgesloten met een zoek excursie, waarna de vondsten worden gedetermineerd. Het afgelopen seizoen was de excursie naar de zandwinning in Azewijnse Broek. De cursus vindt plaats op zaterdag middag van 14:00 tot 16:30 uur. De cursusgroep is niet aan één seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd. Het aantal deelnemers is maximaal 16 personen.

Cursusleider: dhr. Henk Schriemer, zwerfsteenkundige.

Cursusdata: 31 augustus, 5 oktober, 9 november, 7 december 2019, 4 januari, 1 februari, 29 februari, 28 maart en als reserve 2 mei 2020.

Excursie: gepland op 25 april 2020.