GesteenteherkenningGraniet.

Cursusgroep Gesteenteherkenning

Bij de cursusgroep gesteenteherkenning bouwen de deelnemers kennis van zwerfstenen op. Uitgangspunt hierbij zijn de gesteenten zoals die in Nederland en het grensgebied gevonden kunnen worden. In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan o.a. de gesteentevormende mineralen, het herkennen van de hoofdsoorten van de gesteenten, de indeling naar ontstaanswijze en de naamgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het cursusboek Gesteenteherkenning en wordt het determineren van zwerfstenen in theorie en praktijk geleerd. Elke bijeenkomst begint met een korte uitleg en vervolgens kunnen de deelnemers de opgedane kennis toepassen op een selectie van de zwerfstenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gedetermineerde collectie gesteenten op de gesteentezolder. Ook kan door deelnemers meegenomen materiaal worden behandeld. Voor deze cursusgroep is enige kennis van gesteenten en algemene geologie gewenst. Ieder seizoen wordt afgesloten met een zoek excursie, waarna de vondsten worden gedetermineerd. Het afgelopen seizoen was de excursie naar de zandwinning in Azewijnse Broek. De cursus vindt plaats op zaterdag middag van 14.00 tot 16.30 uur. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 16 personen.

 

Cursusleider: dhr. Henk Schriemer, zwerfsteenkundige.

Cursusplaats: Op de gesteentezolder van het museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.  

Cursusdata: 21 oktober, 11 november, 2 december, 23 december 2023, 13 januari, 3 februari, 24 februari, 23 maart en als reserve 18 mei 2024. Een zoekexcursie is gepland op 27 april 2024.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 45,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VVS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Bij deelname gedurende de cursus worden de kosten naar verhouding in rekening gebracht. Het lidmaatschap van de  Vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gedronken.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van Vrienden van Schokland, onder vermelding van geologie D.

Aanmelding: Aanmelden voor de cursus kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM, Bathmen,

telefoon 06 2550 6753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl