Informatie:

Folder 2024 Vrienden van Schokland.

Als u lid wordt van de vereniging Vrienden van Schokland mag u gratis naar alle lezingen.
Bovendien ontvangt u viermaal per jaar het cultuurhistorische tijdschrift Rondom Schokland.

U kunt lid worden voor:
€ 15,– (volwassenen)
€ 5,– (huisgenootleden)
€ 3,75 (jeugdleden).

Deze website is mede mogelijk gemaakt door het
Prins Bernhard Cultuurfonds

cultuurfonds.nl


Jaarverslagen VvS

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

 

voor de fotowedstrijd: klik op ‘nieuws’ (hierboven)

Cultuurhistorische vereniging

De vereniging Vrienden van Schokland wil de belangstelling voor het verleden van Schokland, de Noordoostpolder en het voormalige Zuiderzeegebied wekken en bevorderen. Zij doet dit door steun te verlenen aan musea in de regio, in het bijzonder het Museum Schokland, door het organiseren van lezingen en cursussen door het driemaal per jaar uitgeven van het tijdschrift Rondom Schokland.

 

Kerkje op Schokland

Cursussen

De vereniging organiseert 5 cursussen. Voor leden kost een cursus € 45,-. Niet-leden betalen € 60,- en zijn dan een jaar lid van de vereniging en ontvangen 3 edities van het tijdschrift Rondom Schokland

Lid worden?

Wilt u lid worden van de vereniging Vrienden van Schokland ?
Meldt u dan aan bij onze ledenadministratie:
Theo Hersevoort
Orionstraat 15
8303 AT Emmeloord
Telefoon: 0527 613 740
E-mail: t.v.hersevoort@ziggo.nl

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.

 

Beleidsplan Vrienden van Schokland 2022 in hoofdlijnen

De vereniging Vrienden van Schokland wil de belangstelling voor het verleden van Schokland , de Noordoostpolder en het voormalige Zuiderzeegebied wekken en bevorderen. Het doel hoopt het bestuur te bereiken met de middelen die hieronder genoemd worden.

Rondom Schokland

Het tijdschrift, dat drie keer per jaar verschijnt, draagt niet alleen de naam van de vereniging op het omslag, maar ook de ondertitel ‘Cultuurhistorisch Tijdschrift’. In het blad is dus niet alleen verenigingsnieuws te vinden, maar ook cultuurhistorische artikelen. Die artikelen gaan over het verleden (geologie, archeologie, cultuurgeschiedenis) van het gebied dat hierboven is aangeduid: Schokland en omgeving. De titel van het tijdschrift, Rondom Schokland, brengt eveneens tot uitdrukking dat de belangstelling zich wel concentreert, maar niet beperkt tot het voormalige eiland. Met hoogwaardige artikelen en een fraaie opmaak vormt het blad een uitstekend visitekaartje voor onze vereniging, maar ook in het algemeen een kristallisatiepunt van de cultuurhistorische belangstelling voor en in onze regio.

Cursussen

Traditiegetrouw verspreidt de vereniging ook kennis over het verleden in de vorm van cursussen. Deze cursussen worden op de Stenenzolder van Museum Schokland gegeven. De cursussen worden door vaste docenten gegeven maar er worden ook gastdocenten ingeschakeld. Voor de cursus wordt een bedrag bovenop het gewone lidmaatschap (dat voor deelname aan de cursus verplicht is) geheven. Er worden cursussen gegeven op het gebeid van Gesteenteherkenning, Gesteentedeterminatie (cursus 1 en cursus 2) en Paleontologie (fossielen). Per cursus zijn er acht bijeenkomsten en elke cursus m.u.v. Gesteentedeterminatie 1 wordt afgesloten met een excursie.

Lezingen

Een derde wijze van verspreiding van kennis is het organiseren van lezingen. Deze worden in samen werking met Flevomeerbibliotheek en Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder gegeven.  Voor leden is de toegang vrij. Voor niet-leden zijn er soms kosten aan verbonden.

Reisje

Jaarlijks organiseert de vereniging een dagreis voor de leden, die ook introducees mogen meenemen. De bestemming is cultuurhistorisch van aard, maar het kweken van onderlinge verbondenheid is een belangrijke doelstelling.

Van der Heideprijs

Vooral om de belangstelling onder de jeugd voor ons werkgebied te stimuleren, en zo mogelijk nieuw bloed in ons ledenbestand te krijgen, is bij het vijftigjarig jubileum in 2011 de Gerrit Daniël van der Heideprijs in het leven geroepen. Deze prijs, genoemd naar de oprichter van onze vereniging, wordt jaarlijks uitgeloofd aan voor het beste (profiel)werkstuk van een middelbare school. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. Het bekroonde werkstuk wordt gepubliceerd in Rondom Schokland. De laatste jaren was het niet mogelijk om dit te organiseren.

Diverse activiteiten

De vereniging is aanwezig op diverse publieksmanifestaties om aandacht te vragen voor het verleden van Schokland, Noordoostpolder, Flevoland en Zuiderzeegebied.

Samenwerking

Met uiteenlopende organisaties op historisch, landschappelijk en cultureel gebied wordt regelmatig samengewerkt. Er worden met de Canon de Noordoostpolder en het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder lezingen georganiseerd in de FlevoMeer Bibliotheek aan het Harmen Visserplein 5 in Emmeloord. Deze lezingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Beloningsbeleid

De vereniging kent een bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en ledenadministrateur. Het tijdschrift Rondom Schokland heeft een onafhankelijk werkende redactie, die thans drie personen telt.

De geologiecursussen hebben een eigen coördinator.

Incidenteel verlenen leden hun medewerking voor het organiseren van het reisje e.d.

Allen verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Sprekers op de lezingenavonden of de cursusochtend, die over het algemeen niet lid zijn van de vereniging, ontvangen een bedrag (normaal 50 euro; afwijkingen mogelijk) en een reiskostenvergoeding (op basis van OV of 21 ct/km).