Contact

Vereniging Vrienden van Schokland

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 40059053.


Bestuur Vrienden van Schokland


Voorzitter:

Harrie Scholtmeijer

telefoon: 0527 620490


Secretaris:

Corry Hendrix-Mocking

Kennemerlandlaan 38

8302 NC Emmeloord

telefoon: 0527 652771

fam.hendrix@hetnet.nl


Penningmeester:

David Roemers

telefoon: 06 14 57 82 36


Ledenadministratie:

Theo Hersevoort

Orionstraat 15, 8303 AT Emmeloord

telefoon: 0527 613 740

t.v.hersevoort@ziggo.nl


Adviseur:

Henk Kloosterman

Museum Schokland

Telefoon: 0527 251396


Contributie:

Volwassenen € 15,–

Huisgenootleden € 5,–

Jeugdleden € 3,75

ING-Bank: NL30INGB0001179970

t.n.v. Penningmeester VvS te Emmeloord

Beëindiging lidmaatschap schriftelijk vóór 1 september van het lopende jaar


Cultuurhistorische informatie

www.museumschokland.nl

www.batavialand.nl

www.flevolandschap.nl

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl

www.nopinoorlogstijd.nl

Redactie Rondom Schokland

Redactie-adres:

Hans Hollestelle

Scheerling 199

8265 GG Kampen

redactie@vriendenvanschokland.nl


Overige leden:

Leen van Duivenboden

Leo Kaan

Harrie Scholtmeijer


Wilt u een bericht versturen?

Captcha Code