Contact

Vereniging Vrienden van Schokland

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 40059053.

 

Bestuur Vrienden van Schokland

 

Voorzitter:

Vacant

telefoon:

Secretaris:

Sietse Huizingh

Alblasserwaard 3

8302 MR Emmeloord

telefoon: 0527 698 521

sjhuizingh@kpnmail.nl

Penningmeester:

Hans Renes

telefoon: 06 5425149

hans@hgrenes.nl

Ledenadministratie:

Theo Hersevoort

Orionstraat 15, 8303 AT Emmeloord

telefoon: 0527 613 740

t.v.hersevoort@ziggo.nl

 

Adviseur:

Henk Kloosterman

Museum Schokland

Telefoon: 0527 251396

 

Contributie:

Volwassenen € 15,–

Huisgenootleden € 5,–

Jeugdleden € 3,75

ING-Bank: NL30INGB0001179970

t.n.v. Penningmeester VvS te Emmeloord

Beëindiging lidmaatschap schriftelijk vóór 1 september van het lopende jaar

 

Cultuurhistorische informatie

www.museumschokland.nl

www.batavialand.nl

www.flevolandschap.nl

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl

www.nopinoorlogstijd.nl

Redactie Rondom Schokland

Redactie-adres:

Sietse Huizingh

Alblasserwaard 3

8302 MR Emmeloord

redactie@vriendenvanschokland.nl

 

Redactieleden:

Sietse Huizingh

Leo Kaan

Harrie Scholtmeijer

 

Wilt u een bericht versturen?

Captcha Code