Lezingen

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

De vereniging 'Vrienden van Schokland' wil de belangstelling voor het verleden van Flevoland wekken en bevorderen. Zij doet dit door steun te verlenen aan musea in de provincie, in het bijzonder het museum Schokland en door het organiseren van lezingen en cursussen op het gebied van archeologie, geologie, paleontologie en historie. En door het viermaal per jaar uitgeven van het tijdschrift 'Rondom Schokland'.