Gerrit Daniël van der Heideprijs

Reglement Gerrit Daniël van der Heideprijs

  1. De Gerrit Daniël van der Heideprijs is in 2011 in het leven geroepen door de vereniging Vrienden van Schokland, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de vereniging. De prijs is genoemd naar de oprichter van de vereniging (onder de naam Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders) en tevens conservator van het Museum Schokland, die de permanente opvoeding tot belangstelling voor heden en verleden van die IJsselmeerpolders als belangrijkste taak zag van het Museum Schokland.
  2. Doel van de prijs is het wekken en stimuleren van de belangstelling voor heden en verleden van Schokland en het omringende gebied onder jonge mensen, in het bijzonder leerlingen van middelbare scholen.
  3. De Gerrit Daniël van der Heideprijs bekroont het beste werkstuk van een leerling van een middelbare school over het heden en verleden van Schokland en het omringende gebied.
  4. Onder Schokland en het omringende gebied in de voorgaande artikelen wordt verstaan: Schokland, zowel toen het nog een eiland was, als het onderdeel van het ingepolderde gebied, de Noordoostpolder, de provincie Flevoland, het Zuiderzeegebied.
  5. Over de in het vorige artikel genoemde gebieden kan een werkstuk worden ingeleverd dat betrekking heeft op: de geschiedenis; de geologie; de archeologie; de biologie; de taal; de cultuur of welk ander onderwerp maar ook waarmee de vereniging Vrienden van Schokland zich in het verleden of heden heeft beziggehouden.
  6. Het werkstuk moet in het kader van een schoolopdracht gemaakt zijn, in het examenjaar of een ander leerjaar, en voldoet in ieder geval aan de eisen die de school stelt. Daarbinnen staat de vorm vrij: geschreven, een audio-visuele productie etc.
  7. De Gerrit Daniël van der Heideprijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt, en bestaat uit een oorkonde en een bedrag dat voorlopig is vastgesteld op 200 euro. Bij kwalitatief of kwantitatief onvoldoende inzendingen wordt de prijs niet uitgereikt.
  8. Bijdragen dienen te worden gezonden aan de secretaris van het bestuur. Deze nodigt daartoe in ieder geval de middelbare scholen in Emmeloord uit, en brengt deze scholen aan het begin van het leerjaar op de hoogte van de Gerrit Daniël van der Heideprijs, zodat leerlingen tijdig een onderwerp kunnen kiezen dat binnen het domein van deze prijs valt.
  9. De werkstukken worden beoordeeld door een jury, die aangewezen wordt door het bestuur van de vereniging Vrienden van Schokland. In de jury zit minstens één bestuurslid, die de rol vervult van voorzitter. De uitspraak van de jury is bindend.
  10. Het met de Gerrit Daniël van der Heideprijs bekroonde werkstuk kan gebruikt worden in een publicatie in het tijdschrift van de vereniging, en in algemene zin ingezet worden voor doelen die samenhangen met artikel 2 van dit reglement.