NIEUWS

Aankondigingen:

fotowedstrijd tot en met 31 augustus

Het zomernummer van Rondom Schokland in 2024 verschijnt in juli.

 

FOTOWEDSTRIJD

Onze vereniging schrijft een fotowedstrijd uit met het thema:  “Zuyderzee in Beeld”

De categorie is Natuurfotografie in de ruimste zin van het woord. Het is laagdrempelig en voor alle leeftijden. Onze vereniging is zoals de fotowedstrijd laagdrempelig en we willen met name de jongeren stimuleren mee te doen.  In het kader van onze vereniging hebben de ingestuurde foto’s raakvlakken met de ‘Zuiderzee’/IJsselmeer. Foto’s van dorpen, dijken, water, vergezichten, bloemen, planten rondom het IJsselmeer, het kan allemaal. Voor de winnaar is een prijs van € 200,- beschikbaar en vermelding op de website van de vereniging.

Foto’s kunnen worden ingezonden tot en met  31 augustus 2024 naar het mailadres: bestuur@vriendenvanschokland.nl

Daarna gaat een jury de beelden bekijken en beoordelen. (zie regels)

Waar moet de foto aan voldoen als je hem instuurt?

·         Er mogen per deelnemer 2 foto’s worden ingestuurd.

·         Elke foto moet raakvlak hebben met het thema van deze wedstrijd.

·         Een korte omschrijving van wat er te zien is op de foto. (één zin) 

·         (Compositie)technisch moet het beeld wel kloppen.

       De foto’s zelf niet voorzien van een watermerk/naam, maar alle informatie in de mail verstrekken.

     

      Elke e-mail bevat dus het volgende:

·       De bijlage:  1 foto die voldoet aan de regels.

·       Naam / e-mailadres.

·       Korte omschrijving in één zin waar je uitlegt waar de jury naar kijkt.

 

Spelregels / Reglement voor deze fotowedstrijd

·       Er zijn geen kosten verbonden aan deze wedstrijd.

·    De jury bestaat uit leden van het (dagelijks)bestuur van de vereniging en een onafhankelijke, niet aan de    vereniging verbonden,  fotograaf.

·       De deelnemende foto moet in JPG formaat worden aangeleverd.

·       Max. omvang foto 2 MB

·       Uitsluitend digitale beelden dingen mee.

·       Elke deelnemer mag 2 foto’s indienen, één foto per e-mail (in verband met sortering).

·      Drone foto’s mogen worden gestuurd, mits deze volledig zijn gemaakt volgens de regels die gelden in het gebied waarboven de foto gemaakt is.  De jury gaat bij twijfel controleren of de regels gevolgd zijn. Het kan zijn dat een foto wordt buitengesloten van deelname als duidelijk is dat hier niet aan is voldaan.

·       Looptijd van deze wedstrijd is tot en met 31 augustus 2024.

·     Alle privacy (gevoelige) gegevens van de deelnemers worden na de wedstrijd verwijderd en worden ook alleen maar gebruikt voor deze wedstrijd.

·     De deelnemer verklaart bij het insturen van de foto’s dat deze door de deelnemer zelf gemaakt zijn.  De cultuurhistorische vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat er auteursrechten geschonden zijn door de deelnemer.

·      Als de deelnemer niet voldoet aan bovenstaande regels zal de jury besluiten betreffende deelnemer uit te sluiten van deelname.

·       Er kan niet worden gecorrespondeerd over het verloop van de wedstrijd en de uitslag hiervan.

·    Het bestuur behoudt zich het recht voor om de wedstrijdbeelden te gebruiken op de website van de vereniging of in het blad ‘Rondom Schokland’.

·        Bestuursleden, juryleden en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

Veel succes met het maken van originele en bijzondere foto’s!