NIEUWS

Aankondigingen:

Woensdag 14 november om 13:00 uur

100 jaar Zuiderzeewet - 80 jaar Genootschap Flevo

“Eene kwestie van noodzakelijkheid” noemde ir. Cornelis Lely na de watersnoodramp van 1916 de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee in een brief aan zijn zoon Jan. Het leidde uiteindelijk tot de Zuiderzeewet, die honderd jaar geleden werd aanvaard.

In 1938 werd Genootschap Flevo opgericht om onderzoek naar de gevolgen van het Zuiderzeeproject te ondersteunen. Nu tachtig jaar later voelen de leden van de oudste vereniging van Flevoland zich nog steeds nauw betrokken bij verleden, heden en toekomst van het IJsselmeergebied. Hun aandacht gaat uit naar veranderingsprocessen op ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel gebied.

Op woensdag 14 november 2018 organiseert Genootschap Flevo in de Beurszaal van Theater ’t Voorhuys te Emmeloord een feestelijk middagsymposium naar aanleiding van beide jubilea.

Aanmelding:

Deelname aan het symposium is uitsluitend mogelijk na aanmelding bij de secretaris van Genootschap Flevo: a.geurts78@chello.nl, of per post: Schoutstraat 62, 1315 EX Almere.

Vermeld naast uw naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling of bedrijf waaraan u verbonden bent. Aanmelden vóór woensdag 7 november a.s.

Leden van Genootschap Flevo hebben gratis toegang tot het jubileumsymposium. Andere belangstellenden dienen tegelijk met hun aanmelding een bedrag van €12,50 over te maken op IBAN NL 53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld bij uw betaling de naam van de deelnemer(s).

Wie na aanmelding onverhoopt alsnog verhinderd is, wordt verzocht zich af te melden via a.geurts78@chello.nl, zodat vrijgekomen plaatsen herbezet kunnen worden.

Locatie:

Theater ’t Voorhuys, Beursstraat 1, 8302 CW Emmeloord.

Bereikbaarheid per auto: https://www.theater-voorhuys.nl/contact/Route_en_parkeren/

Openbaar vervoer: https://9292.nl/

Programma 14 november 2018: (pdf)

13:00 uur: Ontvangst met koffie en thee; muzikale omlijsting door leden van Flevo Brass.

13:30 uur: Welkomstwoord door Dick van Hemmen, bestuurslid

13:40 uur: ‘Cornelis Lely, grondlegger van het moderne Nederland’, door dr. Willem van der Ham, biograaf van Lely

De uitvoering van het Zuiderzeeproject liep vrijwel parallel aan de ontwikkeling van de film als medium. Cineasten brachten de Zuiderzee en de afsluiting en droogmaking ervan zeer indrukwekkend in beeld. De clash tussen traditie en moderniteit – het sociale drama van de oude vissersbevolking en de aanleg en inrichting van het nieuwe land en een nieuwe maatschappij – was een prachtig thema.

Willem van der Ham schetst aan de hand van een compilatie van filmbeelden de figuur van Lely en de wording van zijn meesterwerk.

14:30 uur: ’80 jaar Genootschap Flevo’ door Andries Greiner, voorzitter

14:45 uur: Pauze

15:15 uur: KEYNOTE SPEECH:

‘Water, Nederlands aartsvijand en boezemvriend’ door prof.dr. Herman Pleij, historisch letterkundige en emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam

16:15 uur: ‘De betekenis van de Zuiderzeewet, nu’ door mr. Ralph Pans, lid van de Raad van State en voormalig burgemeester van Almere

16:45 uur: Vertoning van de Lely-suite, een muzikale documentaire over ir. Cornelis Lely, de visionaire man achter de Zuiderzeewerken

Leidraad in de door Miranda van der Spek geregisseerde documentaire is een speciaal door Thomas Geerts, trompettist van het Amsterdam Brass Quintet, gecomponeerde muzieksuite. Deze wordt live uitgevoerd in het landschap, gebruikmakend van natuurlijke elementen, en gecombineerd met verhalen van betrokkenen, animaties en archiefbeelden. De verhalen belichten steeds vanuit een ander perspectief de grootsheid van de Zuiderzeewerken. Ze komen uit de eerste hand of uit de overlevering van een waterbouwkundige, een baggeraar, een steenzetter, een visser en een tegenstander van de inpoldering. Maar ook betrokkenen die een blik in de toekomst werpen komen aan het woord, onder wie kunstenaar Daan Roosegaarde en planoloog Zef Hemel, die een beeld schetst van Flevoland in 2050.

17:15 uur: Terugblik en afsluiting door Andries Greiner

17:30 uur: Informeel samenzijn

18:00 uur: Einde

www.genootschapflevo.nl

# # #

Zondagmiddag 18 november: voordracht door Pamela Koevoets

Assepoes, een lied van vertrouwen

Zondagmiddag 18 november draagt voordrachtskunstenaar en schrijfster Pamela Koevoets haar "Assepoes, een lied van vertrouwen" voor in het kerkje op Schokland. Een prikkelend ritmisch geschreven verhaal voor mensen in de leeftijd van 10 tot 80. Deze voordracht sluit aan bij de tentoonstelling ‘Kleiige Zee’ van Suzanne Glerum die nog t/m januari 2019 te bezoeken is in de pastorie van de kerk op Schokland.

De voordracht is de humoristische en filosofische versie van het boek “Assepoester” van Pamela Koevoets en gaat in de kern over de sprankelende goedheid die we als mens op directe wijze kunnen ervaren. En hoe we deze kant van onszelf ondermijnen. Het publiek wordt tijdens de voordracht meegenomen naar een klein koninkrijk waar balans heerst in handel drijven, grondbezit, en de relaties in een gezin. De balans wordt wreed verstoord. Twee jonge mensen heroveren hun heldere blik, ook op waar de vijand huist, en weten de vrede -in het klein en in het groot- te herstellen.

Met het boek "Assepoes" won Koevoets in 2006 de Europese Kaas & Kappes Prijs. De toneelversie wordt al jaren opgevoerd in Duitsland en Frankrijk.

De voordracht “Assepoes, een lied van vertrouwen” in de kerk op Schokland vindt plaats op zondag 18 november en begint om 15.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de voordracht bijwonen tegen betaling van de reguliere museum entreeprijs van € 7,50 Men heeft dan uiteraard ook toegang tot het museum. Bezoekers met een Museumkaart kunnen de voordracht gratis bijwonen.

# # #