Gesteente determinatie Cursus 1Porfierische Rödörapakivi.

Cursusgroep Gesteentedeterminatie, cursus 1

Bij de cursusgroep gesteentedeterminatie, cursus 1, bestuderen de deelnemers met behulp van de microscoop per herkomstgebied in detail de voorkomende zwerfsteensoorten. Er wordt kennis opgedaan van alle typische kenmerken van de diverse gidsgesteenten. Voor determinatie wordt ook gebruik gemaakt van slijpplaatjes. Voor deze cursus is kennis van gesteenteherkenning en algemene geologie gewenst. De cursus vindt plaats op zaterdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 12 personen. 

 

Cursurleider: dhr. Henk Schriemer, zwerfsteenkundige    

Cursusplaats: Op de gesteentezolder van het museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur.

Cursusdata: 16 september, 4 november, 18 november, 9 december 2023, 6 januari, 27 januari, 9 maart en 6 april 2024.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 45,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VVS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Bij deelname gedurende de cursus worden de kosten naar verhouding in rekening gebracht. Het lidmaatschap van de  Vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gedronken.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van Vrienden van Schokland, onder vermelding van geologie B.

Aanmelding: Aanmelden voor de cursus kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM, Bathmen,

telefoon 06 2550 6753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl