Gesteente determinatie Cursus 2Basalt. Vulkanische Lapilli Tuf uit Leilenkopf uit de Eifel in Duitsland.

Cursusgroep Gesteentedeterminatie, cursus 2                                      

Bij de cursusgroep gesteentedeterminatie, cursus 2, bestuderen de deelnemers met behulp van de loupe per herkomstgebied voorkomende zwerfsteensoorten. Er wordt kennis opgedaan van de typische kenmerken van de verschillende gidsgesteenten. Naast het benoemen van de zwerfsteen wordt aan de hand van percentages van een aantal gesteentevormende mineralen de gesteentesoort bepaald. Voor deze cursus is kennis van gesteenteherkenning en algemene geologie gewenst. Het afgelopen seizoen was de excursie naar Als in Denemarken. De cursus vindt plaats op zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 18 personen.

 

Cursusleider: mevr. Maaike van Tooren, petroloog

Cursusplaats: Op de gesteentezolder van het museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Cursusdata: 14 oktober, 28 oktober, 25 november, 16 december 2023, 20 januari,   2 maart, 30 maart en 20 april 2024. Een zoekexcursie is gepland op 25 mei 2024.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 45,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VVS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Bij deelname gedurende de cursus worden de kosten naar verhouding in rekening gebracht. Het lidmaatschap van de  Vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gedronken.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van Vrienden van Schokland, onder vermelding van geologie E.

Aanmelding: Aanmelden voor de cursus kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM, Bathmen,

telefoon 06 2550 6753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl