Gesteente determinatie Cursus 2Basalt. Vulkanische Lapilli Tuf uit Leilenkopf uit de Eifel in Duitsland.

Cursusgroep Gesteentedeterminatie, cursus 2

De deelnemers aan de cursusgroep bestuderen met behulp van de loupe per herkomstgebied voorkomende zwerfsteensoorten. Er wordt kennis opgedaan van de typische kenmerken van de verschillende gidsgesteenten. Naast het benoemen van de zwerfsteen wordt aan de hand van percentages van een aantal gesteentevormende mineralen de gesteentesoort bepaald. Voor deze cursus is kennis van gesteenten, gesteenteherkenning en algemene geologie gewenst. Het afgelopen seizoen was de excursie naar een zandwinning bij Lüneburg in Duitsland. De cursus vindt plaats op zaterdagmorgen van 10:45 tot 13:30 uur. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 18 personen.

Cursusleider: mevr. Maaike van Tooren, petroloog.

Cursusplaats: Op de Stenenzolder van museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagmorgen van 10:45 tot 13:30 uur.

Cursusdata: 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december 2018, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april 2019. Een zoekexcursie is gepland op 11 mei 2019.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 35,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VvS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Schokland bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gekocht.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van de penningmeester van de vereniging Vrienden van Schokland, onder vermelding van Geologie E.

Aanmelding: Aanmelden voor een of meerdere cursussen kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM Bathmen,

Telefoon 06 2550 6753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl