Paleontologie (fossielen)Fossiele Ammonieten.


Cursusgroep Paleontologie (fossielen)

Bij de cursusgroep paleontologie (fossielen) wordt kennis opgedaan over overblijfselen van planten en dieren uit het verre verleden, zoals deze ook in de polder kunnen worden gevonden. Het doel is het leren herkennen van verschillende soorten fossielen. Per keer wordt, door een specialist op zijn gebied, uitleg gegeven over een bepaald onderwerp, aangevuld met een praktisch deel. Tijdens de cursus worden ook vragen en zelf meegenomen materiaal van de deelnemers behandeld.  Voor deze cursus is enige kennis van fossielen en algemene geologie gewenst. De afsluitende excursie, van het afgelopen seizoen, was naar de werkplaats van Albert Hoekman in Urk. De cursus vindt plaats op zaterdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 20 personen.

 

Cursusleider: Verschillende docenten, specialist op hun vakgebied.

Cursusplaats: Op de gesteentezolder van het museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagochtend van 11.00 tot 13.00 uur

Cursusdata: 14 oktober, 28 oktober, 25 november, 16 december 2023, 20 januari,   2 maart, 30 maart en 20 april 2024. Een zoekexcursie is gepland op 18 mei 2024.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 45,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VVS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Bij deelname gedurende de cursus worden de kosten naar verhouding in rekening gebracht. Het lidmaatschap van de  Vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gedronken.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van Vrienden van Schokland, onder vermelding van geologie A.

Aanmelding: Aanmelden voor de cursus kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM, Bathmen,

telefoon 06 2550 6753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl