Paleontologie (fossielen)Fossiele Ammonieten.


Cursusgroep Paleontologie (fossielen)

Door de deelnemers aan de cursusgroep wordt kennis opgedaan over paleontologie (fossielen), over overblijfselen van planten en dieren uit het verre verleden, zoals deze ook in de polder kunnen worden gevonden. Het doel is het leren herkennen van verschillende soorten fossielen. Per keer wordt, door een specialist op zijn gebied, uitleg gegeven over een bepaald onderwerp, aangevuld met een praktisch deel. Tijdens de cursus worden ook vragen en zelf meegenomen materiaal van de deelnemers behandeld. Voor deze cursus is enige kennis van fossielen en algemene geologie gewenst. De afsluitende excursie, van het afgelopen seizoen, was naar de heer Hoekman in Urk. De cursus vindt plaats op zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur. De cursusgroep is niet aan 1 seizoen gebonden en kan doorlopend worden gevolgd, het aantal deelnemers is maximaal 20 personen.

Cursusleider: Verschillende docenten, specialist op hun vakgebied.

Cursusplaats: Op de Stenenzolder van museum Schokland.

Cursustijdstip: zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Cursusdata: 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december 2018, 12 januari, 9 februari in combinatie met een excursie, 9 maart en 13 april 2019. Een zoekexcursie is gepland op 4 mei 2019.

Cursusgeld: De kosten bedragen € 35,00 per cursus van acht bijeenkomsten, uitsluitend voor leden van de VvS. Dit is exclusief eventuele kosten voor de excursie en cursusmateriaal. Het lidmaatschap van de vereniging Vrienden van Schokland bedraagt € 15,00 per kalenderjaar. Op de bijeenkomsten kan in de pauze koffie of thee worden gekocht.

Betaling: U wordt verzocht het cursusgeld over te schrijven op rekeningnummer NL30INGB0001179970, ten name van de penningmeester van de vereniging Vrienden van Schokland, onder vermelding van Geologie A.

Aanmelding: Aanmelden voor een of meerdere cursussen kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:

Berend Jan Grotenhuis, Diepenmarsweg 5, 7437 RM Bathmen,

Telefoon 06 2550 6753, e-mail: b.grotenhuis@hetnet.nl